Werkwijze

Voordat de eerste keer wordt overgegaan tot het natuurlijk bekappen worden eerst de hoeven bekeken (stand, grootte en vorm hoeven). Hierna worden de gangen van het paard/pony/ezel in zowel stap als draf beoordeeld. Indien er geen problemen zijn (kreupelheden) zal in overleg met de eigenaar/verzorger het paard natuurlijk worden bekapt. Na de bekapping vindt wederom een beoordeling plaats, zoals hierboven omschreven.

Een goede natuurlijke hoefverzorging vraagt om een regelmatige professionele natuurlijke bekapping (om de 8-12 weken), veel bewegen (uitloop), training van het paard en een uitgebalanceerde voeding (weinig krachtvoer).

U kunt van mij verwachten dat ik op tijd op de afgesproken afspraak ben. Ik ben zowel per telefoon als mail bereikbaar (zie contactgegevens). Ik behandel uw paard met respect. Ik neem de tijd om uw paard op zijn gemak te stellen en te bekappen. Mocht uw paard (gedrag) problemen hebben, zoals niet stil staan, schoppen e.d. laat dit mij dan van te voren weten.

Afspraken (nieuwe) maak ik bij voorkeur direct na het bekappen per mail. Mocht er iets tussen komen dan kunnen we elkaar hierdoor snel op de hoogte stellen.