Bekappen van ezelhoeven

De hoeven van een ezel moeten zeker eens in de 10-12 weken worden bekapt.
De hoeven van een ezel hebben een andere stand dan paardenhoeven.
De achterhoeven staan in een hoek van ruim 55 graden, de voorhoeven in
een hoek van 50 tot 55 graden.
De hoeven van een ezel groeien vanuit de achterkant.
Daar moet dus meer vanaf worden gehaald dan van de voorkant.
Mijn ervaring is dat door onvakkundig bekappen van ezelhoeven deze te lang
doorgroeien en de kogel dreigt door te zakken!
Een te natte ondergrond is niet goed voor ezelhoeven i.v.m. witte lijn ziekte.
Een te droge ondergrond evenmin. Het eerste kan worden ondervangen door
in de weide een deel te verharden. Verdroging van de hoeven kan worden
voorkomen door de aanleg van een waterbad. In het wild levende ezels
bezoeken dagelijks een drinkplek waar ze met hun voeten en al in gaan.